Digitale geletterdheid

In onze digitale samenleving waarin technologie en media een belangrijke plaats hebben, is het niet alleen nodig om geletterd te zijn, maar ook om digitaal geletterd te zijn. Pas dan kun je als actieve, verantwoordelijke en zelfstandige deelnemer hierin functioneren. Op de Pionier vinden wij het dan ook belangrijk dat kinderen kennis krijgen van digitale technologie en dat ze vaardigheden ontwikkelen in het omgaan hiermee.

iPads 

Kleutergroepen

Kleuters mogen leuke educatieve apps gebruiken op de iPad en de touchscreen. Zo leren ze spelenderwijs steeds meer digitale vaardigheden.
 

Groep 3

In groep 3 zijn er per klas 10 iPads beschikbaar. De kinderen werken m.b.v.  educatieve apps en digitale ondersteuning van de methodes aan diverse reken- en leesopdrachten.
 

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 krijgen kinderen een persoonsgebonden iPad in bruikleen. Ouders ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst. De schoolbrede afspraken over de iPads zijn te vinden op Klasbord.

Tijdens de lessen werken de kinderen bij diverse vakken op de iPad, maar wordt er ook nog op papier gewerkt. Ook kan de iPad worden ingezet bij het werken aan digitale basisvaardigheden, zoals het maken van presentaties, opzoeken van informatie of creatieve toepassingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veilig omgaan met ICT en internet (mediawijsheid).