Ouderbetrokkenheid

Net als met onze kinderen, willen we ook met u als ouders op een goede, open en plezierige manier omgaan. 

In gesprek gaan en blijven met ouders vinden wij erg belangrijk. We houden u regelmatig op de hoogte over de zaken die op school of in de klas spelen (bijvoorbeeld met het Ouderportaal MijnSchool) en gaan met u in gesprek over de individuele ontwikkeling van uw kind.

We betrekken u graag als ‘partners’ bij de school. Niet alleen bij het begeleiden van activiteiten, maar ook met meedenken en inspraak.