Ons onderwijs

De Pionier is een plek waar uw kind zichzelf mag zijn en met plezier het beste uit zichzelf en anderen haalt. Een plek waar je gezien wordt en ieder kind anders is en leert op zijn of haar eigen manier.
 

Onze uitgangspunten

Keuzevrijheid

Uw kind krijgt de vrijheid om keuzes te maken en doelen te stellen binnen de mogelijkheden die wij bieden. Wanneer doe je bijvoorbeeld een taak? Deze vrijheid zorgt voor meer betrokkenheid en enthousiasme. Kinderen leren actiever en krijgen nieuwe vaardigheden sneller onder de knie.
 

Realistisch

Hoe werkt het in de echte wereld? Leerlingen krijgen opdrachten die passen bij hun belevingswereld en ontwikkeling. We geven betekenisvol onderwijs dat kinderen voorbereidt op de huidige maatschappij. Daarbij gebruiken we onder andere digitale onderwijsmiddelen, zoals iPads en digiborden.
 

Verantwoordelijkheid

We geven kinderen vertrouwen en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes en doelen. Kinderen die weten dat het bereiken van het doel afhangt van hun eigen inzet, zullen zich meer verantwoordelijk voelen en vervolgens beter hun best doen. 
 

Samenwerken

Samenwerken is belangrijk. Voor later, maar ook voor nu. Door samen te werken, leren kinderen van elkaar én met elkaar. Ook leren ze om elkaar te vertrouwen en met elkaar te delen.
 

Persoonlijkheid

We vinden het belangrijk dat elk kind handelt vanuit z’n eigen overtuiging, normen en waarden. Maar we leren kinderen ook omgaan met diversiteit; op onze school én in onze samenleving.
 

Ontdekken

Ieder kind is hier welkom en mag zijn eigen mening en overtuiging hebben. Maar we leren kinderen ook omgaan met diversiteit; op onze school én in onze samenleving.
 

Experimenteren

Op de Pionier ontdekken kinderen niet alleen hoe ze moeten lezen, schrijven en rekenen. Maar ook hoe ze zich binnen een groep staande moeten houden, waar hun talenten liggen en welke vaardigheden ze nog moeten ontwikkelen. Door te doen, te experimenteren, te denken en te praten, ontdekken ze welke route voor hen de beste is.
 

Oplossingsgericht

Door het kind gerichte vragen te stellen, willen wij kinderen zelfbewust maken en ze leren om zelf oplossingen te bedenken voor een probleem.