Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen dát onderwijs krijgen dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

 

 

 

De intern begeleider

 

 

De intern begeleider (Ib’er) is de coördinator van de leerlingenzorg en begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij het uitvoeren van een passend onderwijsaanbod.
Kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben, worden door de leerkracht en Ib’er besproken. Dit zijn o.a. leerlingen die:
• onvoldoende vooruitgang laten zien in hun ontwikkeling;
• een diagnose of kenmerken van een stoornis hebben;
• een beperking hebben;
• een voorsprong in ontwikkeling laten zien. 

Leerlingvolgsysteem

We volgen het leer- en ontwikkelingsproces van onze kinderen. Zo heeft de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt en ziet of daarin veranderingen nodig zijn, maar ook of kinderen extra of speciale aandacht/hulp nodig hebben.
 

Grenzen aan zorg

De school kijkt samen met de ouders naar de mogelijkheden van school en het kind om passend onderwijs te kunnen geven. Belangrijk hierbij is:
• het welbevinden van de leerling (voelt hij of zij zich op zijn gemak);
• rust en veiligheid in de groep;
• de ontwikkeling van het kind en het leerproces van de kinderen in de groep;
• de hoeveel zorg in de groep;
• samenwerking met team en ouders voor het vinden van een goede oplossing.
 

Voor meer informatie betreffende ons schoolondersteuningsprofiel en toelatingsbeleid, zie schoolgids hoofdstuk 3 - Ondersteuning voor leerlingen. En ons Schoolondersteuinignsprofiel kunt u hier lezen.