Schooltijden

We werken met een continurooster op de Pionier. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. 

De schooltijden zijn elke dag van 08.30 tot 14.15 uur. 

Vanaf 08.15 uur is de school open en kan iedere leerling naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. 
De kleuters van de groepen 1 en 2 komen zelfstandig binnen via hun eigen ingang en nemen afscheid bij het hek van hun ouders. Op het plein staat begeleiding om de kinderen te ontvangen en naar binnen te begeleiden. Gaat uw kind voor het eerst naar school, dan bent u natuurlijk de eerste schooldag van harte welkom om uw kind in de klas te brengen.
Om 08.30 uur start de les. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten.
De eerste schooldag na de zomervakantie zijn de ouders van alle groepen, indien gewenst, welkom om hun kind in de klas te brengen.