Vreedzame School

De Pionier is een Vreedzame school. De Vreedzame school leert kinderen over hoe je op een positieve en zorgzame manier omgaat met elkaar, maar ook wat het is om in een democratie te leven.

Zo leren ze hoe je conflicten oplost, mogen ze meedenken over belangrijke zaken op school en krijgen ze belangrijke verantwoordelijkheden. Kinderen worden bijvoorbeeld opgeleid tot leerlingmediator, die kinderen helpt bij het oplossen van conflicten.
Door ze hierbij te betrekken en ze zelf verantwoordelijk te houden voor hun eigen gedrag, is de kans groter dat ze zich socialer zullen gedragen, zo is de gedachte.
Is er sprake van pesten, dan wordt de OPA (Oplossingsgerichte Pest Aanpak) uitgevoerd.

Lees meer over deze aanpak in het veiligheidsbeleidsplan

Elk jaar enqueteren we onze leerlingen ui de groepen 6,7 en 8 over hun veiligheidsbeleving op school. De enquete wordt in team en met de leerlingen besproken. Waar nodig veranderen we ons beleid. De laatste veiligheidsenquete vindt u hier.