De Pionier

Wij zijn een openbare basisschool in de mooie, groeiende Leeuwarder wijk Techum. Met de wijk groeit ook onze school. Steeds meer kinderen leren hier met plezier. En om dat te blijven bieden, zijn we als team steeds met elkaar in gesprek hoe we uw kind, naast de nodige kennis en vaardigheden, ook een fantastische basisschooltijd kunnen bieden.

Uitdagend en aansluitend onderwijs
Wij willen ons onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van (individuele) kinderen. Uw kind:
  • krijgt de ruimte en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft bij het leren.
  • heeft keuzevrijheid uit de mogelijkheden die wij hen bieden. Hoe verdeel je bijvoorbeeld je taken over de dag of week? En wil je wel of niet werken op een flexplek? 
  • mag zelf ideeën aandragen en initiatief nemen, want zo maak je elk onderwerp leuk en vergroot je de betrokkenheid.
Innovatief onderwijs

Op de Pionier werken wij met iPads ter aanvulling van de bestaande lesmethoden. Al vanaf groep 1 gaat uw kind spelenderwijs aan de slag met iPads en andere digitale middelen. Hiermee stimuleren wij de 21 euwse vaardigheden.
Vanaf groep 4 werken alle kinderen op een iPad met Snappet. Snappet is een adaptief programma waarmee leerlingen hun reken- en spellingopdrachten kunnen maken.

Techniek onderwijs 
Wij zijn een Kubusschool, dat betekent dat we veel aandacht hebben voor wetenschap en techniek. Twee keer per jaar houden wij ons bezig met een kubusproject. De kinderen gaan dan aan de slag met een probleem of opdracht van een echte opdrachtgever van buiten de school.
 
Hoe gaan wij met elkaar om?

We hebben regels en afspraken gemaakt om de sfeer op school zo goed mogelijk te houden, want school moet vooral ook leuk zijn. 

De Pionier is een Vreedzame School. De kinderen leren tijdens de lessen bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat en hoe je conflicten oplost.