Verlof aanvraag

 

Kinderen vanaf vijf jaar vallen onder de leerplichtwet, waardoor zij wettelijk verplicht zijn naar school te gaan. De leerlingen hebben, verspreid over het schooljaar, een vastgesteld vakantieschema. Buiten de schoolvakantie mag u uw kind niet meenemen op vakantie. 
 

Lees alles over leerplicht.

Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen? Gebruik dan het verlofformulier onder aan de pagina.

Vrij voor bijzondere omstandigheden

Mocht u vanwege een (dwingende) reden vrij willen vragen, bijvoorbeeld voor een feestelijke of droevige gebeurtenis in de familie? Dan mag de schooldirecteur de ouders toestemming geven een extra verlofdag(en) op te nemen.

  • U vult het formulier 'aanvraag verlof' in levert dit (indien mogelijk) ruim van te voren in bij de directie.
  • De schoolleiding bepaalt of het verlof wel of niet wordt toegekend.
Vrij buiten de schoolvakanties

Bent u vanwege uw werk (bijv. u bent campinghouder of werkt in de agrarische sector) niet in staat met vakantie te gaan tijdens de normale schoolvakanties, dan mag u maximaal eenmaal per schooljaar een verlofverzoek aanvragen buiten de schoolvakantie. De directeur mag voor maximaal 10 schooldagen per jaar extra vrijgeven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u ruim van tevoren toestemming bij de directeur van de school (uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat) vraagt;
  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; u moet een werkgeversverklaring afgeven of bijvoorbeeld een verklaring van een accountant dat u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie val;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Klik hier voor het verlof-aanvraag formulier.