De ouderverenigingDe oudervereniging is nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van allerlei (buiten-) schoolse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en de sport-/speldag (Koningsspelen). Ouders kunnen op verschillende manieren en op vrijwillige basis een bijdrage leveren. Alle ouders zijn lid van de oudervereniging.  

Vrijwillige ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen organiseren, wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is vastgesteld op € 20, - voor ieder oudste kind uit het gezin dat bij ons op school zit. Voor het tweede kind € 18, - en voor het derde en volgende kind € 16, -. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar zonder uw financiële steun zijn al deze activiteiten niet mogelijk.
  • Aan het begin van het schooljaar wordt schriftelijk aan de ouders gevraagd deze ouderbijdrage per bank te voldoen. 
  • Als een leerling na 1 januari op school komt, wordt de ouderbijdrage gehalveerd. 
  • Stroomt uw kind in na de meivakantie, dan hoeft u dat jaar geen ouderbijdrage te betalen.
Verantwoording beleid
Over het gevoerde beleid en voor de uitgaven/inkomsten wordt 1x per jaar verantwoording afgelegd. Het financieel verslag en een begroting worden ieder jaar gepubliceerd. Wilt u tussentijds inzage krijgen in het reilen en zeilen van de oudervereniging? Neem dan contact op met de voorzitter. 


Het bestuur bestaat uit:

Wendy Bosma
Voorzitter
Moeder van Dennis en Esmee (allebei voortgezet onderwijs) en Tessa (groep 6) -  ik woon samen met Klaas  - ben zelf kapster aan huis - zit in de jeugdcommissie van de Zuidlanden - organiseer graag activiteiten.


Petra Wijnsma
Penningmeester 
Mem van Lieke (groep 7), Ilva (groep 5) en Mick (groep 1) - 10 jaar met veel plezier woonachtig in Techum op de Buorkerij - van algemeen lid naar penningmeester gegaan - HR adviseur en loopbaan intermediair voor de flexbranche - leuk om betrokken te zijn bij activiteiten voor de kinderen van IKC de Pionier - uitdaging om de ouderbijdrage zo goed mogelijk te besteden voor de kinderen.Linda van de Velde
Algemeen lid – notulist
Moeder van Sterre (groep 5) en Ninthe (groep 2) – getrouwd met Marinus van de Velde - Kindercoach en opvoedcoach (www.komverderbijlinda.nl) en parttime leerkracht speciaal onderwijs - genieten van de kleine dingen samen met m’n gezin, familie en vrienden - hobby’s: fietsen, wandelen, suppen, bootcamp en lezen.Ingrid Dussel
Algemeen lid
Moeder van Vajèn (groep 5) –  ik woon samen met Rudolf, Jamie (10) en Fay (7) op de Meinteslân in Goutum – onderneemster met eigen bedrijf Fit met Ingrid – hardlopen, wielrennen & wandelen – komt graag in de natuur – Groningse in Friesland.Karina Pool 
Algemeen lid 
Moeder van Hanna (groep 5) en Hugo (groep 4) –  ik woon samen met Johan en de kids op de Hove (Erf 8) – liefhebber van organiseren en omdenken – projectleider marketing voor toerisme voor de Wadden – Vlieland fan – pionier duurzaam leven.


Riemkje Wierstra 
Algemeen lid 
Mem van Willy (voortgezet onderwijs), Sietske (groep 7) en Freja (groep 5)  - getrouwd met Douwe - baasje van Famke -  vind ik leuk: wandelen met Famke, naar het strand, creatief bezig zijn - favoriete vakantielanden Italië en Nederland.Contactgegevens
Oudervereniging obs De Pionier 
Postadres: Molkenkelder 4a, 8941 AJ Leeuwarden
Email: ov.pionier@proloog.nl 
IBAN: NL37 RABO 01571945 82