Klassenouders

We werken vanaf de kleutergroepen t/m groep 8 met klassenouders.

Wat zijn klassenouders?

Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar het contact tussen ouders en leerkrachten onderhouden. Soms zijn meerdere ouders per groep samen klassenouders.

Wat doet een klassenouder?

Zij ondersteunen de groepsleerkracht(en) bij het uitvoeren van een aantal praktische en organisatorische zaken:

• Bij organisatorische zaken assisteren (of deze uit handen nemen) van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, musical, etc.  

• Het inventariseren van hulp door andere ouders bij activiteiten (bijvoorbeeld het regelen van vervoer). 

• Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten.  

• Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.  

• Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, zonder vooraf met de leerkracht hierover contact op te nemen.  

 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een klassenouder gezocht. Lijkt het je wat om een schooljaar de taken van klassenouder op je te nemen? Stuur dan een bericht naar de leerkracht(en) van de groep.