Kindcentrum De PionierIn schooljaar 2018-2019 is de Pionier, samen met Sinne kinderopvang, gestart als Kindcentrum de Pionier. Het Kindcentrum is een compleet aanbod voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. De vorming van KC’s bevordert de doorgaande lijn van voor- en vroegschool, doordat pedagogisch en educatief handelen, zorg en begeleiding op elkaar afgestemd worden.

Een Kindcentrum vergroot bovendien de mogelijkheid om een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. Een soepele overgang en afgestemde aanpak zijn een belangrijke voorwaarde om de ontwikkelingskansen van
jonge kinderen te optimaliseren. Een Kindcentrum biedt een krachtige pedagogische omgeving. 

Uitwerking

De schooldirecteur, manager Kindcentra van Sinne, de bouwcoördinatoren en de pedagogisch specialisten van Sinne werken hierin nauw samen. In het schooljaar 2020-2021 wordt er aan het Kindcentrum concept verder inhoud gegeven en zullen zaken verder worden uitgewerkt.

Wat staat er voor het schooljaar 2020-2021 op de planning?
 • Verbouwing KC de Pionier.
  Er is een projectgroep verbouwing samengesteld. In deze projectgroep zijn personen vanuit Sinne, de Pionier, Proloog en architectenbureau Adema vertegenwoordigd. Samen buigen zij over een verbouwingsplan waarin de visie van het Kindcentrum tot uiting komt.
 • Teambuilding 
 • Professionalisering 
 • Stimuleren en afstemmen samenwerking
Hoe gaan we dat doen?
 • Verbinding Oudercommissie Sinne en MR Pionier
 • Activiteiten stroomlijnen
 • Inplannen overlegmomenten 
 • Participeren in partnerschapsteam
 • Naschools aanbod afstemmen