Kindcentrum De PionierIn schooljaar 2018-2019 is de Pionier, samen met Sinne kinderopvang, gestart als Kindcentrum de Pionier. Het Kindcentrum is een compleet aanbod voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. De vorming van KC’s bevordert de doorgaande lijn van voor- en vroegschool, doordat pedagogisch en educatief handelen, zorg en begeleiding op elkaar afgestemd worden.

Een Kindcentrum vergroot bovendien de mogelijkheid om een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. Een soepele overgang en afgestemde aanpak zijn een belangrijke voorwaarde om de ontwikkelingskansen van
jonge kinderen te optimaliseren. Een Kindcentrum biedt een krachtige pedagogische omgeving. 

Uitwerking

De schooldirecteur, manager Kindcentra van Sinne, de bouwcoördinatoren en de pedagogisch specialisten van Sinne werken hierin nauw samen.