Het vastleggen van persoonsgegevens door obs de Pionier 

Op de Pionier wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens over en van kinderen die we vastleggen in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze kinderen en de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Digitaal leermateriaal en persoonsgegevens
Op school maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van dit leermateriaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens.
De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement Proloog
In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij als school omgaan met onze leerlinggegevens en wat de rechten zijn van u als ouders en van kinderen. Daarnaast kent Proloog een Social Media reglement.
Voor meer informatie en deze documenten verwijzen wij u naar www.proloog.nl/privacy