Werken met iPads


Naast traditioneel onderwijs, waarbij schrijven belangrijk is, werken we met iPads en digitale schoolborden (touchscreens) op de Pionier.

Ipads in de groepen

kleutergroepen
Kleuters mogen leuke educatieve apps gebruiken op de iPad en de touchscreen. Zo leren ze spelenderwijs steeds meer digitale vaardigheden.

Groep 3
In groep 3 zijn er per klas 10 iPads beschikbaar. De kinderen werken m.b.v.  educatieve apps en digitale ondersteuning van de methodes aan diverse reken- en leesopdrachten.

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 krijgen kinderen een iPad in bruikleen. Tijdens de lessen werken de kinderen hierop met Snappet. Met dit programma krijgt de leerkracht tijdens de les direct inzicht in welke lesstof een kind moeilijk of juist gemakkelijk vindt. Ook krijgt het kind directe feedback op het gemaakte werk.

Naast het werken met Snappet wordt de iPad ook bij andere vakken en onderwijsmomenten ingezet. Denk daarbij aan het maken van presentaties, opzoeken van informatie en creatieve toepassingen (Imovi, Kahoot, etc.). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veilig omgaan met ICT en internet (mediawijsheid).

Ik wil meer weten over Snappet.